Wsparcie dla powstającej filii klasztoru Menri w Polsce

Drodzy praktykujący i przyjaciele Tradycji Jungdrung Bon w Polsce,

Jego Świątobliwość 34 Opat Klasztoru Menri Dawa Dargye Rinpoche pragnie ustanowić w Polsce filię klasztoru Menri (Tsechen Menri Ling).

Celem tego projektu jest to, aby w nowo powstałym klasztorze mieszkał na stałe opat oraz kilku mnichów. Wszyscy oni będą osobiście wybrani przez Jego Świątobliwość. Lamowie i mnisi, którzy mają zamieszkać w Polsce będą stałe wykonywali te same, coroczne praktyki i rytuały, jakie wykonywane są w klasztorze Menri.

W imieniu wszystkich działających w Polsce związków wyznaniowych i fundacji skupionych wokół Tradycji Jungdrung Bon zwracamy się do wszystkich praktykujących i sympatyków o okazanie wsparcia dla tej inicjatywy. Wielu z Was od lat czynnie wspiera Jungdrung Bon, należy do różnych organizacji czy grup, ale tak naprawdę jesteśmy jedną rodziną BON. Intencją osób skupionych wokół tej inicjatywy jest współdziałanie i komunikacja z już istniejącymi organizacjami i wierzymy, że może to nas wszystkich wzmocnić i połączyć.

Każdy może okazać wsparcie według swoich możliwości i uznania, organizacyjnie, finansowo, modlitwą lub dobrą energią.

Oby przyniosła pożytek wszystkim czującym istotom!

CategoryWydarzenia
Polityka prywatności           Śledź nas: