Czym jest Yungdrung Bon?

Bon jest odwieczną, rdzenną tradycją duchową Tybetu, której ciągła ustna linia przekazu liczy sobie już 18 000 lat.

Jako jedna z najstarszych – o ile nie najstarsza – duchowa tradycja na świecie, jest ona skarbnicą wyjątkowych i pełnych mocy nauk oraz praktyk. Pochodzą one ze starożytnej wiedzy Tybetu oraz z pełnego urzeczywistnienia wielu jej mistrzów. Nauki bon były znane i powszechnie praktykowane na stanowiących współczesny Tybet terenach, zanim w VII w. n.e pojawiła się tam indyjska forma buddyzmu, zapoczątkowana przez buddę Śakjamuniego. Wkrótce potem, doszło do integracji pierwotnego buddyzmu bon z wprowadzoną do Tybetu tradycją hinduską. W efekcie tego procesu, współcześnie, zarówno sama praktyka, jak i dialektyka Yungdrung Bon nie wykazują większego zróżnicowania w stosunku do czterech istniejących szkół buddyzmu tybetańskiego, którymi są Nyingma, Gelug, Sakja oraz Kagyu. Jednakże tym, co zdecydowanie odróżnia bon od buddyzmu tybetańskiego jest postać jego założyciela, którym jest budda Tonpa Szenrab Miło.

Wedle przekazów historycznych bon, miał on przyjść na świat niewiele ponad 18 000 lat temu w czystej krainie Olmolungring, w miejscu zwanym Tazig. Z perspektywy znanej nam geografii, znajduje się ono gdzieś na terenie Azji Centralnej. Dlatego też, bon charakteryzuje się odrębną i bardzo bogatą ikonografią oraz systemem kosmologii, a ponadto, w jego skład wchodzą nauki szamańskie i praktyki o charakterze uzdrawiającym. A nade wszystko, zawarty jest w nim wyjątkowy i kompletny przekaz nauk najwyższej duchowej ścieżki, czyli dzogczen, określanej często mianem „Wielkiej Doskonałości”. Fundamentem nauk bon, podobnie jak w przypadku innych szkół buddyzmu tybetańskiego, jest rozwijanie boddhićitty, czyli umysłu oświecenia oraz pielęgnowanie składających się na niego czterech niezmierzoności, którymi są -miłująca życzliwość, współczucie, radość i harmonia równowagi.

Yungdrung Bon zawiera też w sobie bogactwo starożytnych nauk sutry, tantry i dzogczen, które pozwalają rozwijać jego pozytywne właściwości na poziomie naszych trzech bram, czyli ciała, mowy (energii) i umysłu. Dzięki temu wszystkiemu, odwieczna mądrość Yungdrung Bon, to jednocześnie starożytna, pełna mocy i kompletna buddyjska ścieżka, która wiedzie do ostatecznego oświecenia umysłu, ale też metoda uzdrowienia siebie i wprowadzenia wielu pozytywnych zmian w naszym codziennym życiu.