Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Support for Ukrainian refugees

Wsparcie materialne

Material support

Instytut Śardza Ling wspiera uchodźców wojennych napływających z Ukrainy wskutek inwazji Rosyjskiej na suwerenny kraj. Osoby zainteresowane pomocą mogą przekazywać wsparcie finansowe za pośrednictwem poniższych dotacji.

Shardza Ling Institute is supporting Ukrainian refugees upcoming because of unjustified Russian attack on Ukraine. If you are interested in helping those people please feel free to use one of money support options available below.