Gomdra Khenpo Tsultrim Tenzin urodził się we wschodnim Tybecie (Kham), w prowincji Hor. Na życzenie dziadka został mnichem w wieku 13 lat. W wieku 14 lat ukończył tradycyjny zestaw wstępnych praktyk ezoterycznych nauk Bon, lepiej znany jako „nyndro Bumgu”. Przebywał w Lungkar Gonpa i studiował filozofię, otrzymał transmisję Kalung Gamtso od Lamy Lungkar Gelong. Pełnił tam funkcję mistrza ceremonii przez trzy lata. Następnie udał się do klasztoru sMenri w Tybecie Centralnym i studiował z Lamą Kalzang Nima. Następnie udał się do Triten Norbutse w Katmandu, gdzie spotkał swego rdzennego nauczyciela Yongdzina Rinpocze. W 2002 roku otrzymał od Yongdzina Rinpocze stanowisko opata szkoły medytacyjnej w Triten Norbutse.

Dziewięć Praktyk Wstępnych Wprowadzenie

Umysł studenta, żeby zrobić pierwszy krok w praktyce, którym jest dziewięć praktyk wstępnych (Ngondro), powinien być przygotowany. Po tym jak już masz otwarty swój umysł do otrzymania nauk, masz zbadaną swoją motywację i uzyskaną większą świadomość pięciu trucizn i ich szerokiego wpływu. Masz skontemplowaną wyjątkowość doskonałego ludzkiego ciała i jego naturę nietrwałości, i cierpienia w cyklicznej egzystencji. Masz większą świadomość prawa przyczyny i skutku. Jesteś teraz gotowy by rozpocząć Ngondro.
Każda z następnych dziewięciu praktyk pomoże ci zrozumieć głębiej właściwości praktyki i jak ją zastosować do codziennego życia. Te metody pomogą ci nabrać stabilności i pewności w praktyce. Sześć praktyk i trzy recytacje stanowią dziewięć praktyk wstępnych są jak następuje:
Wytwarzanie Umysłu Oświecenia (Thegchen Semkyed) jest również opisane jako drzwi do ścieżki większego pojazdu.
Przyjmowanie Schronienia (Kyabdro) jest poddaniem siebie Trzem Klejnotom: Oświeconym (Sangye), nauczaniu Tonpy Szenraba (Bon) i wielkim mistrzom, którzy osiągnęli umysł Oświeconych (Jungdrung Sempa). W ten sposób szukasz ochrony przed cierpieniem cyklicznej egzystencji jak również błogosławieństwa i siły by osiągnąć ostateczny cel praktyki.
Wyznanie (Shagpa) niecnotliwych czynów jest praktykowane żeby oczyścić niecnotliwe czyny i ich negatywne karmy.
Ofiarowanie Mandali (Mandal Bulwa) jest praktyką ofiarowania mandal, żeby zgromadzić pozytywną zasługę i otrzymać błogosławieństwo od Oświeconych.
Łączenie z Nauczycielem (Lamai Naljor) jest praktyką dzięki której student szuka błogosławieństwa od swojego rdzennego nauczyciela żeby zrealizować prawdę naturalnego stanu umysłu.
Pokłony (Chak) włącza czyjeś ciało, umysł i mowę razem, by wyczyścić negatywne czyny trzech bram.
Dodatkowo praktykowane są następujące Trzy Esencjalne Recytacje Bon (Nyingpo Nam Sum):
SA LE ŁY, recytacja Buddy Współczucia;
MA TRI, recytacja Tonpy Szenrab i Miłującej Matki Chamma, która jest robiona żeby się połączyć i szukać błogosławieństw sześciu wyzwolicieli sześciu sfer;
DU TRI SU, recytacja oczyszczenia.
Według rady Szardza Taszi Dzialtsen’a powinno się ukończyć pierwsze sześć praktyk po kolei: wytwarzanie umysłu oświecenia (semkyed), przyjmowanie schronienia (kyabdro), wyznanie (shagpa), wykonywanie ofiarowania mandali (mandal bulwa), łączenie się z nauczycielem (lamai naljor) i pokłony (chak). Trzy istotne recytacje (nyingpo nam sum) są praktykowane albo osobno albo z pokłonami. Jest ważne by ukończyć każdą praktykę 100 000 razy. Ukończenie tej praktyki zależy bardzo od czasu i korzystnych warunków.
Ngondro może być praktykowane razem lub stopniowo w krokach lub wszystko razem zależnie od zdolności. Poprawnie przetłumaczone modlitwy powinny być skuteczne w każdym języku. W każdym razie powinieneś pewny by ukończyć wszystkie praktyki wstępne i wszystkie wymagane nagromadzenia. Jeśli nie możesz wypełnić wszystkich od razu rób tak dużo jak możesz w każdej sesji, zawsze mając bardzo czystą intencję.
Jeśli chcesz skompletować wszystkie praktyki na jednym retricie, rób 1000 semkyed, 1000 kyabdro, 1000 shagpa, 1000 mandal bulwa, 1000 lamai naljor i 1000 chak z recytacjami nyingpo nam sum każdego dnia. W ten sposób będziesz mógł skompletować wszystkie praktyki wstępne w sto dni.
W którykolwiek sposób robisz praktyki wstępne, jest ważne by je ukończyć i mieć dobre zrozumienie praktyk wytwarzania umysłu oświecenia i przyjmowania schronienia jak również modlitwy ofiarowania zasługi, nawet w jednej sesji. Przez skompletowanie każdej z tych recytacji i praktyk 100 000 razy, ukończysz wszystkie 900 000 nagromadzeń praktyk wstępnych.
Z książki „Opening the Door to Bon” Njimy Dakpy Rinpocze
OPIS DO NYNDRO
Pozycja medytacyjna
Aby właściwie praktykować, ważne jest by siedzieć w prawidłowej pozycji medytacyjnej. Usiądź na podłodze ze skrzyżowanymi nogami, opierając swoje dłonie wnętrzem do góry na swoich kolanach, i przyciskając kciuki do podstawy palców serdecznych. Wyprostuj plecy i szyję, lekko opuszczając brodę, otwórz barki, zamknij oczy i pozostaw lekko otwarte usta.
Wizualizacja
Wizualizuj w przestrzeni ponad swoją czakrą korony złoty tron podnoszony przez śnieżne lwy. Na tronie jest tron lotosowy z poduszkami ze słońca i księżyca. Wizualizuj Szenla Okar, Buddę Współczucia nieoddzielnego od rzeczywistej formy twojego rdzennego nauczyciela. Zobacz Jego ciało wyraźnie jako białe i świetliste, przyodziane we wszystkie ozdoby.
Wyobraź sobie że Szenla Okar jest zwrócony twarzą do ciebie. Wszyscy dzierżawcy linii nauk pojawiają się dokładnie ponad Jego czakrą korony, rozciągnięci w górę aż do Kuntu Zangpo, Pierwotnego Oświeconego, jak sznurek złotych modlitewnych koralików.
Po prawej stronie Shenla Okar są płomienie ognia i podmuchy wiatru. W tych płomieniach i podmuchach stoi świta pokojowych i gniewnych Bóstw. Ubrani są w ozdoby zrobione z kości. Każde Bóstwo trzyma broń. Stoją w gniewnych postawach. Ponad Bóstwami i za nimi jest 1002 oświeconych odzianych w mnisie togi. Wszyscy oni są doskonali z 32 głównymi znakami oświecenia i 81 drugorzędnymi (przykładnymi). Wszyscy siedzą ze skrzyżowanymi nogami w medytacyjnej pozycji. Emanują nieograniczone światła i promienie oraz otoczeni są przez okrągłe tęcze.
Z lewej strony Szenla Okar w środku tęczy stoją wszystkie Dakinie. Są w różnych kolorach, wszystkie odziane w ozdoby z kości i stoją w tanecznej pozycji. Głowna Dakini, Kalpa Sangmo, jest otoczona przez Dakinie czterech sfer (kast) i trzech czasów.
Ponad i za nimi jest Tonpa Shenrab otoczony ośmioma swoimi wielkimi synami i wielkimi mistrzami Trzech Pojazdów. Ich ciała są białe i odziani są w szaty mnisie. Każdy trzyma w prawej ręce laskę uwieńczoną stupą i miskę żebraczą w lewej. Stoją jeden nad drugim, jednak bez dotykania.
Z tyłu za Szenla Okar jest tron wiecznego Jungdrung. Na tym tronie są ułożone Trzy Najwyższe Obiekty, które symbolizują ciało, umysł i mowę Oświeconych. Posąg i Thanka, które są ogromne jak góra, symbolizują ciało. Wszystkie teksy nauczania, owinięte w chmury z etykietami odwróconymi do was, wytwarzają dźwięki „ali” i „kali”; symbolizują mowę. Są tam 1002 stupy, które są jasne jak światło odbite od krytych śniegiem gór, one symbolizują umysł. Ponad i z tyłu ich jest Yum Chenmo Satrik Ersang, która jest Scherab Chammą, Wielką Mądrą Matką. Ona jest najważniejszą z pośród Dwadzieścia Jeden Miłujących Matek (Chamma Nyer Chig). Ubrana jest w 30 pokojowych ozdób i jest otoczona przez swoje świty.
Poniżej z przodu Shenla Okar w przestrzeni ognia i wiatru jest Jeszie Łalmo, główny protektor nauk Bon. Otaczają Ją Inni Strażnicy Bon. Wszyscy oni odwrócenie twarzami tyłem do nas, reprezentują wyrzeczenie się wszystkich przeszkód w praktykach. Utrzymuj w umyśle, że wszyscy Ci Strażnicy są by chronić i wspierać ciebie w praktyce.
Ta wizualizacja również stosuje się do innych praktyk wstępnych opisywanych poniżej.
Ważne jest też by wiedzieć że wszystkie te Bóstwa i obiekty są jak lśniąca gwiazda na niebie, albo obłok pojawiający się w przestrzeni. Wszystkie one są pełne kolorów i jasne. Wszystkie one są obecne dla pożytku czujących istot, ze swoim współczuciem i mądrością, ze swoimi wszystkowidzącymi oczyma i słyszącymi uszami oraz ze swoją obecnością.
Na podstawie „Otwierając Wrota Bon” Njima Dakpy Rinpocze, w przygotowaniu do druku, tł. Krzysztof Suplicki.
Cztery praktyki treningu umysłu (Lo Dhog Nam Zhi)
Wyjątkowość ludzkiego ciała (Dal Jor Nyed Kawa)
Osiemnaście doskonałych jakości (Yon Ten Cho Gyed) to Osiem Jakości (Dal wa Gyed) i Dziesięć Doskonałości (Jor Wa Chu) – jeśli nie posiadasz tych jakości musisz praktykować i znaleźć drogę do ich osiągnięcia.
Osiem Jakości
Tak długo jak cierpisz w jednym z ośmiu niewolnych uwarunkowań (Mi kom Pi Ne gyed) nie będziesz w stanie osiągnąć ośmiu jakości:

Świat piekielny
Świat głodnych duchów
Świat zwierząt
Świat bogów
Świat, w którym nie ma oświeconych istot
Świat bez dharmy
Świat niedoskonałych warunków zdrowotnych
Wymiar błędnych poglądów w stosunku do nauk

Dziesięć Doskonałości (Jor Wa Chu)
Wewnętrzne Doskonałości (Rang Jor Nga)
Pierwsza z pięciu powiązanych ze sobą wzajemnie Doskonałości to warunek posiadania doskonałego ludzkiego ciała.
Drugim warunkiem doskonałości jest narodzenie się w miejscu, gdzie możliwe jest otrzymanie nauk. Świat, w którym żyjemy jest światem, gdzie możliwe jest otrzymanie nauk Buddy.
Trzecim jest doskonałe posiadanie wszystkich pięciu zmysłów i sześciu świadomości, które są warunkiem fizykalnych jakości.
Czwartym jest posiadanie czystej intencji w odniesieniu do praktyk, znanych jako zdolność zrozumienia nauk.
Piątym jest posiadanie kompletnego oddania i zaufania w odniesieniu do nauk.
Zewnętrzne Doskonałości (Zhen Jor Nga)
Pierwszym zewnętrznym warunkiem jest urodzenie się w czasie kiedy naucza Budda Tenpa Szenrab.
Drugim jest posiadanie aktualnego nauczyciela. Gdyby Tenpa Szenrab żył, ale nie przekazał nauk byłoby to tak jakbyśmy żyli w czasie kiedy nauki nie zostały wygłoszone.
Trzecim jest teraźniejszość nauk. Gdyby nauki dawane przez Buddę były ostatnie, byłoby to podobne do nieobecności nauk.
Czwartym jest Doskonałość istnienia nauczyciela zdolnego do nauczania.
Piątym jest współczucie nauczyciela.
Nietrwałość życia (Tse Mi Tag Pa)
Istnieje sześć metod głębszego zrozumienia nietrwałości:

medytacja nad nietrwałością przez rozmyślanie nad zmianami wszechświata
medytacja nad nietrwałością przez refleksję nad warunkami istnienia czujących istot
medytacja nad nietrwałością przez refleksję nad naturą urodzin i śmierci wspaniałych oświeconych istot i mistrzów przeszłości
medytacja nad nietrwałością przez refleksję nad narodzinami i śmiercią czujących istot
medytacja nad nietrwałością przez rozmyślanie nad różnymi przykładami przemian
medytacja nad nietrwałością przez rozmyślanie nad doświadczeniem śmierci

Źródła cierpienia cyklicznej egzystencji (Khor Wi Nye Mig)

Cierpienie narodzin (Kaye We Dug Nal)
Cierpienie starego wieku (Ge Pi Dug Ngal)
Cierpienie choroby (Na Wi Dig Ngal)
Cierpienie śmierci (Chi Wi Dug Ngal)
Cierpienie lęku (Da Dang Te Dok Kyi Dug Ngal)
Cierpienie niezrealizowania naszych oczekiwań (Nyen Dang Dal Dok Kyi Dug Ngal)
Cierpienie wynikające z niespełnienia doskonałych warunków życia (Med. Pa Tsal Ne Mi Nyed Pi Dug Ngal)
Cierpienie lęku odnośnie ochrony naszego zdrowia i dóbr materialnych (Yoed Pa Tso Kyong Mi Tup Pi Dug Ngal)

Prawo przyczyny i skutku (Le Gju Dre)
Pięć trucizn

Niewiedza (Ti Mug)
Przywiązanie (Dy Chag)
Złość (Zhe dang)
Duma (Nga Gyal)
Zazdrość (Trak Dog)

Dziesięć negatywnych czynów
Trzy negatywności ciała

Odbieranie życia (Sog Chod Pa)
Kradzież (Ma Jin len pa)
Niewłaściwe zachowania seksualne (Log Jem)

Cztery negatywności mowy

Kłamliwa mowa (Zuen Mała)
Wywoływanie problemów pomiędzy przyjaciółmi (Tra Ma)
Ostry, kłamliwy język (Tsig Tsup)
Plotkowanie (Nag Khyal)

Trzy negatywności umysłu

Demoniczne myśli (Nyen sem)
Wywołujące zakłócenia myśli przeciwko innym (Nod Sem)
Błędne poglądy przeciwko naukom (Log Ta)

Dobrze jest pamiętać, że czyn szkodliwy w pełni musi spełniać następujące warunki:

istnienie obiektu czynu,
intencja (zamiar) popełnienia czynu,
wysiłek w celu realizacji zamiaru,
splamienie umysłu istnienie negatywnej emocji,
spełnienie czynu.

Na podstawie: Lha-tri Khenpo geshe Njima Dakpa Rinpoche, Opening the door to Bon. An introduction into practice of Bon, the Native religion of Tibet.
PRAKTKA WSTĘPNA – SEM KJE:
WYTWARZANIE UMYSŁU OŚWIECENIA
Recytacja.
DZI TAR GJAL ŁA PHAG PA DZI SZIN DU
DI SOG DY SUM GE ŁEJ THU PAL GJI
SEM CIEN SANG GJE THOB PAR DZIA ŁEJ CIR
DAG NI DZIANG CIUB CIOG TU SEM KJE DO
JAK ROBIĄ TO OŚWIECENI I DUCHOWI WOJOWNICY,
PRZEZ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I MOC CNOTLIWYCH CZYNÓW TRZECH CZASÓW,
BY OSIĄGNĄĆ OŚWIECENIE DLA WSZYSTKICH CZUJĄCYCH ISTOT
WYTWARZAM UMYSŁ OŚWIECENIA
Dedykacja
Gdy ukończyłeś swoją medytację wytwarzania umysłu oświecenia, jest istotne by dedykować wszystkie zasługi które uzyskałeś, wszystkim czującym istotom z dążeniem uwolnienia ich ze świata cyklicznej egzystencji przez recytację poniższej modlitwy dedykacji:
GO SUM DAG PEJ GE ŁA GANG GJI PA
KAM SUM SEM CIEN NAM KJI DEN DU NGO
DUG SUM SAG PEJ LE DRIB KYN DZIANG NE
KU SUM DZOG PEJ SANG GJE NIUR THOB SZIO
WSZYSTKIE CNOTLIWE CZYNY TRZECH BRAM MOJEGO CIAŁA, UMYSŁU I MOWY
DEDYKUJĘ DLA POŻYTKU WSZYSTKICH CZUJĄCYCH ISTOT TRZECH SFER.
PRZEZ OCZYSZCZENIE WSZYSTKICH NEGATYWNYCH CZYNÓW I ZACIEMNIEŃ ZGROMADZONYCH W TRZECH CZASACH,
NIECH WSZYSTKIE CZUJĄCE ISTOTY SZYBKO OSIĄGNĄ OŚWIECENIE.
PRAKTKA WSTĘPNA – KJABDRO:
PRZYJMOWANIE SCHRONIENIA
„Zależymy od Was, nie mamy nikogo innego niż Wy w którym moglibyśmy przyjąć schronienie. Zatem przyjemność lub cierpienie naszych żywotów, i kierowanie naszą przyszłą ścieżką do oświecenia, powierzamy je Wam, naszym prawdziwym Strażnikom. Czy jesteśmy wyzwoleni czy pozostajemy w tym cyklicznym świecie zależy od Was w waszej mądrości.”
Recytacja
SZIEN RAB LAMA KU SUM DZIUNG NE PAL
DU SUM DER SZIEG DRO ŁA JONG KJI GON
KU SUG SZIAL KJIN KU DUNG SUNG RAB TEN
CIOG CIU SZIEN RAB THAR LAM TON PEJ DRON
NE SZIR CIAG TSAL DRO KYN KJAB SU CI
NAJWYŻSZY NAUCZYCIEL JEST ŹRÓDŁEM TRZECH CIAŁ OŚWIECENIA,
WSZYSCY OŚWIECENI TRZECH CZASÓW SĄ WYZWOLICIELAMI CZUJĄCYCH ISTOT,
TE TRZY SYMBOLE CIAŁA, UMYSŁU I MOWY SĄ NIEZAWODNYM ŹRÓDŁEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW OŚWIECONYCH,
WIELCY DUCHOWI WOJOWNICY DZIESIĘCIU KIERUNKÓW SĄ LAMPAMI NA ŚCIEŻCE OŚWIECENIA,
WSZYSTKIE ISTOTY KŁANIAJĄ SIĘ I PRZYJMUJĄ SCHRONIENIE W CZTERECH NAJWYŻSZYCH OBIEKTACH SCHRONIENIA.
Kontemplacja
Dedykacja
PRAKTYKA WSTĘPNA – SZAGPA:
WYZNANIE
„Wyznaję te niecnotliwe czyny, niczego nie trzymając w sekrecie, niczego nie ukrywając. Żałuję tych uczynków, uświadamiam sobie że one są złe, i wyznaję je wraz z czterema warunkami wyznania. Przyjmij proszę moje wyznanie i oczyść wszystkie negatywne karmy i zaciemnienia, bez wyjątku, i chroń mnie życzliwie i miłościwie.”
Recytacja
Następnie, recytuj mantrę stu sylabową tak wiele razy jak możesz:
SO MU JE TRO CIUNG JE LAM TRI TRI TAR TAR
SAL BAR O PAG RAM SO HA
SO MU RA TA HEN ŁER NI TRUM HRUN
MU TRE MU TRE MU RA MU TRE
MU JE MU JE HA RA MU JE
MU TRO MU TRO ŁE RO MU TRO
MU NI CIER TO JE CIAB KA RO
TRO DAL HRI HRO ŁER NI ŁE RO
SIU LA ŁE RO NA HU TA KA
SIU DO SIU DO TU SIU DO JA
SA LE SA LE TRI SA LE JA
SAN GE SAN GE SU SAN GE JA
MU RA TA HEN TRI TSE TRUNG MU HA HA TRUM TRUM HO HO LAM LAM
HUM HUM
PE PE
Kontemplacja
Dedykacja

CategoryWykłady
Polityka prywatności           Śledź nas: