Najbliższe wydarzenia
2 tygodnie

Terminarz pobytu Rinpoche Polska 2017

  • Opublikowano dnia: 13 marca 2017
  • przez: Darek Sawczuk
  • w:

Regulamin retreatowy Instytutu Śardza Ling na rok 2017:

1. Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w retreacie, zapisz się przesyłając mail osobie, która zajmuje się zbieraniem zapisów. Informacja ta znajduje się w miejscu promocji wydarzenia. Jest ona ważna dla organizatorów, aby mogli podjąć stosowne decyzje np. przygotowania wystarczającej liczby tekstów praktyk.

2. Płacąc za nauki możesz wybrać formę przelewu na konto bankowe: mBank 98 1140 2004 0000 3302 7576 8579. Pozwoli to Tobie na odliczenie wpłaconej kwoty od rozliczenia rocznego podatku.

3. Pamiętaj, aby właściwie opisać przelew. W tytule napisz, że jest to darowizna na rzecz kultu religijnego oraz dopisz koniecznie jakich nauk i jakiej osoby dotyczy.

4. Jeżeli zdecydujesz się na formę przelewu, możesz obniżyć swoją opłatę za nauki o 10 zł za dzień. Należy jednak dopilnować, aby pieniądze zostały przelane na konto Instytutu Śardza Ling najpóźniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia retreatu. Po tym terminie, w miejscu retreatu należy różnicę 10 zł za każdy dzień dopłacić w gotówce.

5. Zniżki za nauki będą przyznawane tylko w indywidualnych i uzasadnionych losowo przypadkach. Potrzebę skorzystania ze zniżki należy zgłosić osobie odpowiedzialnej za organizację danego retritu (info na plakacie z harmonogramem nauk Rinpocze). Pamiętaj jednak, aby zrobić to najpóźniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia się retreatu.

6. Ze zniżki można skorzystać tylko jeden raz w ciągu roku, przy czym pozostałą kwotę należy wpłacić w całości lub w ratach w ustalonym terminie lub wykonać prace wolontaryjne na rzecz ośrodka w Żydowie.

7. W przypadku, gdy spłacanie ustalonych wcześniej rat będzie stanowiło problem, można zamienić je na wykonanie odpowiednich prac w ośrodku w Żydowie.

8. Osoba, która zdecyduje się na odpracowanie retreatu w całości lub w części, koszt dojazdu do Żydowa i utrzymanie na miejscu pokrywa z własnych środków.

9. Osobie, która nie wywiąże się z podjętych przez siebie zobowiązań, w przyszłości możliwość zniżki nie zostanie przyznana.

10. Aktywni, prowadzący praktyki umdze, osoba tłumacząca retreat oraz gotujący dla Nauczyciela są zwolnieni z opłat za nauki.

11. Dzieci i osoby towarzyszące nie biorące udziału w retreacie nie płacą za nauki.

12. Po przybyciu na retreat prosimy zgłosić się do recepcji, w celu rozliczenia się za nauki i nocleg.

13. Do recepcji prosimy zgłaszać się również wtedy, gdy nauki zostały opłacone przelewem, aby dokonać formalności i odebrać teksty praktyk.

14. Poświadczeniem wpłaty jest paseczek, który również należy odebrać w recepcji. Prosimy, aby mieć go przy sobie w momencie wchodzenia do Gompy na nauki i okazywać osobie sprawdzającej.

15. Po zakończeniu retreatu ważne jest, aby posprzątać po sobie oraz pomóc w uporządkowaniu przestrzeni, w której wspólnie spędzaliśmy czas nauk.

16. Każdy z uczestników proszony jest o włączenie się do wspólnych prac w trakcie retreatu (sprzątanie, dowóz artykułów potrzebnych do praktyk, organizacja sangu, etc.) co pozwoli nam wspólnie budować buddyjską społeczność i czuć się współodpowiedzialnym za całość retreatu.