Modlitwy wstępne

Aby rozpocząć trening umysłu i zacząć ćwiczenia na poważnie, wykonuj Modlitwy Dzienne według wytycznych od Latri Nyima Dakpa Rinpoche. Możesz również pobrać Modlitwy dzienne w formie MP3 za darmo z linków powyżej.

Niame Sierab Gjaltsen
DECIEN GJALPO KUNZANG GIALŁA DY MYDZIE ZUNDE SIERAB NAŁY SENG
Królu Doskonałej Mądrości, Buddo Kunzang Gjalła Dypa, wszechwiedzący, absolutnie mądry Lwie Mowy
DZAMLIN BYNDZI TSUGDZIE NIAME PA SIERAB DZIALTSEN SZIABLA SOLŁA DEB 3x
Ozdobo Bonu, niezrównana czakro korony, składam pokłon i modlę się do Ciebie Sierabie Gjaltsenie.
Przyjęcie Schronienia

(Kjabdro)

DAG DANG DRO ŁA SEM CIEN THAM CIE KJI
 KJAB KJI DANG PO LAMA DAM PA NAM LA KJAB SU CI O
Ja i wszystkie czujące istoty, w pierwotnej podstawie schronienia – w świętych lamach przyjmujemy schronienie.
SANGJE LA KJAB SU CI O / BYN LA KJAB SU CI O
W Buddzie przyjmujemy schronienie, w naukach Bon przyjmujemy schronienie.
SIEN RAB JUNG DRUNG SEM PE TSOKNALA KJAB SU CI O
W zebraniu Szenrabów – boddhisatwów przyjmujemy schronienie.
KA KJONG JE SIE KJI ŁALMOLASO TEN SUNG JE SIE PI LHA TSOG NAM LA KJAB SU CI O
W obrończyni przekazu Jeszie Łalmo i w innych obrońcach nauk, w zebraniu Bóstw Mądrości przyjmujemy schronienie.
LA MA SANGJE BYN DANG SIERAB LA
 CIANG CIUB MA THOB PAR DU DAG KJAB CI
W Lamie, Buddzie, Bon i Szenrabach, dopóki nie osiągnę przebudzenia przyjmuję schronienie.
MA GJUR DRO NAM SI TSOR LE DROL CIR 
 DA NY CIANG CIUB CIOG TU SEM KJE DO
W celu pełnego wyzwolenia z oceanu istnienia żywych istot, moich matek, zmierzam, aby osiągnąć przebudzenie.
KHA NIAM SEM CIEN THAM CIE DE ŁA DANG DE ŁI GJU DANG DEN PAR GJUR CIK
Niech wszystkie, niezliczone, żywe istoty osiągną szczęście i przyczyny szczęścia.
SEM CIEN THAM CIE DUK NGAL DANG DUK NGAL GJI GJU DANG DRAŁ ŁAR GJUR CIK
Niech wszystkie żywe istoty wyzwolą się od wysiłków i przyczyn wysiłków.
SEM CIEN THAM CIE DUNGAL ME PI DE ŁA DE DANG GJUN TU MEN DRAL ŁAR GJUR CIK
Niech wszystkie żywe istoty osiągną szczęście i uwolnią się od wysiłków.
SEM CIEN THAM CIE DI DUK NJI DANG DRAL ŁE TANG NIOM TSE ME PA LA SEM NE PAR GJUR CIG
Niech świadomość wszystkich żywych istot przebywa w niezmierzonej równowadze, całkowicie niewymagającej dualności wysiłku i szczęścia.
Modlitwa do Rdzennego Lamy
CI TSUK DE ŁA CIEN PY PH DRANG DU
DRIN CIEN TSA ŁEJ LA MA LA SOL ŁA DEB
W czakrze korony Pałacu Wielkiej Błogości, modlę się do Ciebie, Dobroczynny Lamo,
SANG GJE SEM SU TYN PA RIN PO CIE 
RANG NGO RANG GI SIE PAR DZIN DZI LOB
Doskonały, który odsłaniasz naturę umysłu buddów,
Pobłogosław mnie tak, abym mógł rozpoznać moją własną naturę umysłu.
Modlitwa o długie życie Jego Świątobliwości
E MA HO
 RAB DZIAM CIOG CIU GJAL ŁA SE CIE KJI 
KHJEN TSY JE SIE NGO ŁO CIG DY PE
Jak wspaniale. Jesteś połączeniem esencji mądrości i współczucia wszystkich Buddów i Bodhisattwów Dziesięciu Kierunków.
ZAB GJE SIEN TEN PEL ŁI TRIN LE CIEN LUNG TOG TEN PI NJI MA TAK CIAR SIOK
Istotą Twojego życia jest rozprzestrzenianie głębokich nauk Tenpy Szenraba.
Lungtoku Tenpa Njima, bądź zawsze promienny i pełen życia.
Modlitwa o długie życie Jongdzina Rinpocze
E MA HO

 LAB SUM TEN PI DAK NJI DRO ŁY GYN
 KYN KHJEN NJI ŁANG NAM ROL GONG TSAL DZOK
Jak wspaniale. Jesteś głównym źródłem trzech nauk moralnej dyscypliny i wyzwolicielem czujących istot.
Posiadasz wszechwiedzący umysł, jako manifestacja opata Nji Łang.
DO DE NGAK KJI NE LUG DZOK PA CIE
 TEN PA DZIN KJONG TRIN LE NAM PAR TAK
Praktykujesz sutrę i tantrę, ale Twoim głównym celem jest prawdziwa natura dzogczen,
podobnie jak utrzymywanie nauk w czystości i rozprzestrzenianie ich.
JONG DZIN NA ŁI ŁANG POR SOL ŁA DEB
Jongdzinie, Wielki Mistrzu Mowy, modlę się do Ciebie z całkowitym oddaniem.
Ofiarowanie Mandali
E MA DZIUNG NGE TENG TU RI RAB RI DYN DANG 
LING SZI LING TREN CI NANG DY JYN CIE
Jak wspaniale! Z pięciu elementów zbudowana jest Góra Meru i [otaczających ją] siedem złotych gór.
Cztery kontynenty i osiem subkontynentów z całym ich zewnętrznym i wewnętrznym bogactwem.
NJI DE GJEN PA DZIE ŁA TRAK GJA DI
 DAK GI LY LANG BUL LO SZIE SU SOL
Miliony światów ozdobionych słońcem i księżycem.
Przyjmij proszę i pobłogosław to ofiarowanie [płynące] z głębi mego serca.
Poświęcenie zasługi i modlitwa
GO SUM DAK PE GE ŁA KANG DZI PA
KAM SUM SEM CIEN NAM KJI TYN TU NGO
Zebranie wszystkich cnót, ukoronowanych trzema bramami (ciała, mowy i umysłu) poświęcam na pożytek wszystkich żywych istnień trzech światów.
DU SUM SAK PE LE DRIP KYN DZIANG NE
KU SUM DZOG PE SANG DZIE NJUR THOP SIOK
Oczyściwszy wszystkie przeszkody i karmę zebraną w związku z istnieniem trzech trucizn, niech szybko osiągnę stan absolutu trzech ciał.

Category Modlitwy
Polityka prywatności           Śledź nas: