Tutaj jest wyjaśnione krótkie ofiarowanie Sur dla czterech grup gości. Zmieszawszy tsampę z substancjami, które wyzwalają przez ich skosztowanie, zapalcie je i skropcie oczyszczającą wodą.

Schronienie i Bodhiczitta zgodnie z rytuałem przyjęcia ślubów Bodhisattwy.

SANG GJE BYN DANG SEM PEJ TSOG NAM LA
GY PA CIEN PY DAG NI KJAB SU CI

W Buddzie, Naukach Bon, zgromadzeniu Bodhisattwów z ogromnym szacunkiem przyjmuję schronienie.

DAG GI TSOG NI GE ŁA CI SAG PE
SEM CIEN DYN DU SANG GJE NIUR THOB SIOG

A dzięki wszystkim zebranym przeze mnie zasługom dwóch rodzajów Nagromadzeń dla szczęścia wszystkich istot, obym szybko osiągnął stan Buddy!

Wypowiadajcie to w ten sposób. Strofy poświęcenia to wyjątek z tekstu „Tsigo Dunpa”, dlatego ich błogosławieństwo przewyższa inne teksty napisane przez ludzi.

Mantry oczyszczenia zaciemnień

OM AKKE MAR LA KU DYN NI / AKKO TING LA KU DYN NI

AKKO TSANG LA GU DYN NI / SIAG SALE SANGE JE SO HA

OM A SIO KU SIUDDHO / OM SIUDDHO KU SIUDHO
SALE SANGE JE SOHA

Mantry pomnożenia i poświęcenia

OM MU LING NE TING KJE LE SZI / MAR LA RANG SZI TING SZI NO
SE LA GJER RO PUNG KJIN NO
DE SIO THOR THOR THIM THIM TRA MO HA

Wypowiadajcie to w ten sposób

RIN PO CIEJ NY JANG SING GJA CIE ŁA TONG SUM DZIG TEN KHJAB
PEJ NANG DU DY JON NGA DEN GJI DRI SUR PHYN SUM TSOG PE
GANG ŁAR GJUR ŁAR SAM LA

Szerokie i ogromne, drogocenne naczynie obejmujące trzy tysiące światów, wypełnione doskonałym, rozkosznym dla pięciu organów zmysłów, aromatycznym ofiarowaniem Sur.

Zaproszenie

DAG DYN NI DA PEMEJ DEN / RANG RIG A LE SIEN LHA KJE

Przede mną w przestrzeni na lotosowym siedzeniu, na słońcu i księżycu, z pierwotnego samouświadomienia – sylaby A – powstaje Szenlha Okar

Y TRY JING SZIUG NI ME TIM / DE JI THUG LE Y TRY PE

Wysyłając światło zaprasza przebywającą w przestrzeni [Istotę Mądrości], która
 rozpuszcza się niedualnie [w wizualizowanej przez nas Istocie Ślubów]. Z jego serca rozchodzą się promienie światła.

DRYN SZI DE RIG MA LY KYN / CIEN DRANG DEN LA SZIUG PAR GJUR ŁAR SAM LA

W całości wszystkie 4 grupy gości wszystkich rodzajów zostają zaproszone i rozsiadają się na siedzeniach.

Przedstawiamy to w ten sposób.

Ofiarowanie i poświęcenie

NA MO SI SIU DRYN NI DY SUM DER SIEG LA ZAG ME SUR GJI CIO PA DI PHUL ŁE

Czcigodni Goście Schronienia, Buddowie Trzech Czasów, przez ofiarowanie tego czystego, niezaciemnionego Sur

THUG NI MA JY JING SU THIM NE KJANG
SEM CIEN THAM CIE THUG DZIE ZIN GJUR CIG

pozostając w naturze umysłu, wchłonąwszy ofiarowania w przestrzeni, podtrzymujcie swoim współczuciem wszelkie żywe istoty!

JON TEN DRYN NI DZIG TEN PAL GYN LA ZAG ME SUR GJI CIO PA DI PHUL ŁE

Goście Wartości – obrońcy świata Pelgon, dzięki ofiarowaniu tego czystego i niezaciemnionego Sur

CI DY PHYN SUM TSOG PE LONG CIE DANG
SEG DZE DY TSI CIAR DU PAP NE KJANG

spełniającym wszelkie życzenia wspaniałym nagromadzeniem rozkoszy, spalane substancje spadają deszczem nektaru

JUNG DRUNG BYN TEN JONG SU SUNG DU SOL LEN CIAG DRYN NI LHA SIN DE GJE LA

Proszę, w pełni ochraniajcie Nauki Jungdrun Bon!

DY JYN NGA DEN SUR CIE DI NGO PE
NY PAR TAR DANG DUG PEJ SEM SZI NE

Goście długów karmicznych – bogowie i demony 8 klas,
dzięki poświęceniu dla was tego Sur posiadającego wszelkie właściwości, których pragnie 5 organów zmysłów,

THYN PEJ DZE DANG DY PEJ ZE TRE DE
KYN KJANG GA DE SZI ŁAR NE GJUR CIG

uśmierzywszy wszelkie złośliwe myśli powodujące szkody, otrzymawszy wszelkie odpowiednie substancje i wymagane jadło,
 niech wszyscy przebywają w pokoju, spokoju i radości!

NING DZIEJ DRYN NI RIG DRUG SEM CIEN LA
DY JYN NGA DEN SUR CIE DI NGO PE

Goście współczucia, istoty 6-ciu światów, przez poświecenie wam tego Sur posiadającego wszelkie właściwości, których pragnie 5 organów zmysłów,

MI DEJ DUG NGAL KYN LE THAR NE KJANG
CI DY PHYN SUM TSOG PEJ LONG CIE DANG

uwolniwszy się od wszelkich cierpień i przykrości, spełniającym wszelkie życzenia wspaniałym nagromadzeniem rozkoszy,

DY GU RE ŁA JI SZIN KANG GJUR CIG

niech w pełni zostaną zaspokojone wszystkie wasze życzenia i oczekiwania.

Tak oto poświecamy. Jeżeli chcemy nagromadzić 100 000 ofiarowań Sur, wykonujemy to w następujący sposób:

JI ZUG NIE DZIE SEG DZE DRI SUR CIE
DY JYN DRUG GI LONG CIE NAM KHEJ DZY 2X

Wielki aromatyczny Sur ze spalanych substancji sprawiający rozkosz ciału mentalnemu [istot bardo], niebiańska skarbnica bogactw, których pragnie sześć organów zmysłów,

ŁANG PO TSIM SING TSY SZIEN TSE ŁA ME
NIONG TONG DRI RY PAL LA CIO GJUR CIG

niech wszystkie wasze zmysły rozkoszują się, nie wyrządzajcie szkód z powodu wrogości i rywalizacji, cieszcie się słynnym smakiem i aromatem doświadczania Pustki!

Recytując 100 razy mantrę 100-sylabową dzięki czemu samsara pustoszeje również 100 razy, zbieramy w ten sposób 100 000 razy [zasługi wynikające] zarówno z Sur jak i z mantry 100-sylabowej.

SO MU JE TRO KHJUNG JE LAM TRI THRI TAR DAR
SAL ŁAR O PAG RAM SO HA / SO MU RA TA HEN ŁER NI DRUM HRUN
MU TRE MU TRE MU RA MU TRE / MU JE MU JE HA RA MU JE MU TRO MU TRO ŁER RO MU TRO
MU NI GJER TO JE KHJAB KHAR RO / TRO DAL HRI HRO ŁER NI ŁER RO SZIU LA ŁER RO NA HU TA KA
SZIUD DHO SZIUD DHO DU SZIUD DHO JA / SA LE SA LE TRI SA LE JA
SANG NGE SANG NGE SU SANG NGE JA
MU RA TA HEN THRI TSE DRUNG MU
HA HA DRUM DRUM HO HO LAM LAM HUNG HUNG / PHET PHET

GJAL ŁA CIE PE NIE PAR GJUR CIG
DAM CIEN THUG DAM KANG ŁAR GJUR CIG

Niech rozkoszują sie Zwycięzcy Buddowie, niech bóstwa Damczien, związane ślubami, zostaną w pełni zaspokojone.

LHA SIN DUG TSUB SZI ŁAR GJUR CIG
RIG DRUG DZIN PE TSIM PAR GJUR CIG

niech wrogość bogów i demonów zostanie uśmierzona a 6 klas żywych istot będzie tym ofiarowaniem usatysfakcjonowana!

KYN KJANG LA ME DRE ŁU THOB PAR GJUR CIG

Niech wszyscy uzyskają Najwyższy Owoc!

Mantra koncentracji powodująca, że opuszczają nas cierpienia i żale

A KA KA NA KANG OM KA KA NA KE E HA HI KA KA NA A

Mantra stadium końcowego

A SZI ŁA LHEN NI CIO PHUR JAL JAL A

Przedstawiamy to w ten sposób.

JE SIE JING SIEG DAM TSIG RANG LA DU
DRYN NAM SIEG NE RIG DRUG NGYN SANG GJE A

Istota Mądrości odchodzi w przestrzeń, Istota Ślubów rozpuszcza się w nas, Goście odchodzą, wszystkie istoty 6 światów – Prawdziwi Buddowie A!
Tekst sporządził Sziardza [Taszi Gjaltsen]

Uzupełnienie do poświęcenia Sur

A OM HUNG x3
DY JYN SUR GJI CIO PA GJA CIEN PO DI NGO JUL MIG PEJ NE SU GJUR PA NI

To wielkie ofiarowanie Sur, które posiada wszelkie pożądane właściwości, przeznaczone jest dla następujących istot:

TSE DI LY POR / CI MEJ LY MA NIE PA

tych, którzy opuścili ciało tego życia, a jeszcze nie uzyskali ciała kolejnego życia,

SIE PA TE ME DU KHJAM PA / CIE GE MO NAM KJI THOG DRANG

tych, których świadomość błądzi bez oparcia, i pozostałych im podobnych,

BAR DO RIG THYN PEJ DRO ŁA / GYN DANG PUNG NIEN ME PA

wszystkich istot [stosownie dla] stanu bardo, nie mający przyjaciół i ochrony

DZIG TRAG NGANG SUM GJI NAR SZING
KHJAG TOG KOM SUM GJI DUNG ŁA NAM

cierpiących od strachu, przerażenia i okropności, udręczonych chłodem, głodem i pragnieniem –

DRI DANG SUR LA RE ŁA
DRO DUG DANG TEN NE LA RANG ŁANG ME PA

– istotom pragnącym zapachów i Sur, bezwolnym w przemieszczaniu się, odnajdywaniu miejsca i przebywaniu w nim,

LE KJI LUNG GI JENG ŁA CI DI DZIE TOL ME PEJ
TSE LE DE PA DE MA BAR DO JI KJI LY CIEN NAM LA NGO O

rzucanym wiatrem karmy, nie pojmującym, co się dzieje – zmarłym mężczyznom i kobietom, wszystkim istotom bardo posiadającym mentalne ciało, poświęcam!

DZIN NO SO SY NANG JUL DU DY PEJ JYN TEN NGA JI RANG SZIN

Ofiarowuję każdemu to co posiada naturę wszelkich pożądanych [przezeń] właściwości

ZA TUNG GY MEL TEN NE / PUNG DROG KJI NAM PA

w rodzaju jedzenia, picia, odzieży, podpory, domostwa i pomocy.

DY PA SZIN DU THOB PAR GJUR CIG

Niech uzyskają one moc wraz z [waszymi] dawnymi życzeniami!

THIM PAR GJUR CIG / TSIM PAR GJUR CIG
RANG ŁANG DU LONG CIO PAR GJUR CIG

Przyjmijcie! Rozkoszujcie się! Rozkoszujcie się i wykorzystajcie [je] do woli!

DE TAR ŁANG PO DRUG GI GJE DY GUR THIM NE
LOM PA ME PAR GJUR CIG

W ten sposób zaspokoiwszy wszelkie życzenia sześciu organów zmysłów, pozostańcie bez niepokoju!

CIAG PA DREL ŁAR GJUR CIG / SZIEN PA ME PAR GJUR CIG

Uwolnijcie się od przywiązania! Pozostańcie bez chwytania się!

DE TA NA NIEL ŁA TSA DRANG GI DUG NGEL SZI ŁAR GJUR CIG
JI DAG TRE KOM GJI DUG NGEL SZI ŁAR GJUR CIG

Niech uśmierzone zostaną cierpienia żaru i zimna piekieł!
Niech uśmierzone zostaną cierpienia głodu i pragnienia świata Głodnych Duchów!

DZIOL SONG LEN KUG KJI DUG NGEL SZI ŁAR GJUR CIG
MI DREL PHONG GI DUG NGEL SZI ŁAR GJUR CIG

Niech uśmierzone zostaną cierpienia niemoty i głupoty świata zwierząt
Niech uśmierzone zostanie cierpienie zmienności świata ludzi!

LHA MA JIN THAB TSO KJI DUG NGEL SZI ŁAR GJUR CIG
LHA PHAM TUNG GI DUG NGEL SZI ŁAR GJUR CIG

Niech uśmierzone zostaną cierpienia wrogości i rywalizacji świata Asurów!
Niech uśmierzone zostanie cierpienie upadania w świecie bogów!

BAR DO TONG SZIEN GJI DUG NGEL SZI ŁAR GJUR CIG
CI NE BAR DO NANG ŁA JIN PA NGO SIE PAR GJUR CIG

Niech uśmierzone zostanie cierpienie braku pomocy w bardo! Niech po śmierci rozumiane będą zjawiska bardo!

DUG NGEL TRUL NANG DU NGO SIE PAR GJUR CIG
TRUL NANG RANG SEM SU SIE PAR GJUR CIG

Niech rozumiane będą cierpienia [wynikające z] wizji iluzorycznych!
Niech wizje iluzoryczne rozumiane będą jako przejawienia własnego umysłu!

RIG PA DZIEN PA LO NEL DU NGO SIE PAR GJUR CIG
RIG TONG LO DREL BYN KUR RANG NGO SIE PAR GJUR CIG

Niech naga samoświadomość rozumiana będzie jako natura własnego umysłu! Niech Bon-Ku [Dharmakaja], związek pustki i świadomości pozbawiony koncepcji i wymysłów rozumiany będzie jako istota nas samych.

DE TAR NGO SIE NE TSEL DZOG PAR GJUR CIG DENG THOB PAR GJUR CIG
Zrozumiawszy to, niech osiągnieta zostanie pełna doskonałość! Niech uzyskana zostanie prawdziwa wiara!
DE TAR GJUR NE KJANG TSOG DZIOR GJI LAM LA NION MONG PEJ DRIB PA DZIANG NE
W ten sposób na Drodze Nagromadzenia i Zastosowania, oczyściwszy Przeszkody Kleś [trucizn-zaciemnień]
GJU SY NAM KJI TSOG JONG SU DZOG PAR GJUR CIG
niech wypełni się przyczynowe Nagromadzenie Zasług!
THONG GOM GJI LAM LA SIE DZIE DRIB PA DZIANG NE
DRE BU JE SIE KJI TSOG DZOG PAR GJUR CIG
Na Drogach Widzenia i Kontemplacji, oczyściwszy Przeszkody prowadzący ku Wszechwiedzy niech wypełni się skutkowe Nagromadzenie Mądrości!
THAR CIN PEJ LAM LA SIN TU TRA ŁEJ BAG DRIB TSAM JANG DZIANG NE
Na Drodze do Kresu-Spełnienia, oczyściwszy nawet najsubtelniejsze przeszkody śladów karmicznych,
SZI DRE NJI SU ME PA LHEN KJE JE SIE NGYN DU GJUR NE LA NA ME PA
JANG DAG PAR DZOG PEJ SANG GJE KU SUM GO PHANG NGYN DU
THOB PAR GJUR CIG
obyśmy zrealizowali Wrodzoną Mądrość niedualności Podstawy-Owocu i osiągnęli pełnię Doskonałego Stanu Trzech Ciał Buddy!
DE TAR THOB NE KJANG LAR JANG KHOR ŁA MA TONG GI BAR DU DREN PEJ THUG DZIE CIEN PY TRIN LE GJUN MI CIE PAR DZIUNG ŁAR GJUR CIG
Osiągnąwszy to, obyśmy wciąż i wciąż, dopóki samsara nie opustoszeje, nauczając istoty spełniali nieprzerwanie aktywność wielkiego współczucia!
Dedykacja
NA MO KJAB NE JUL CIOG NE SZI THUG DZIE DANG DE ŁAR SIEG PA TSO ŁO SZI JI DZIN LAP DANG
Dzięki współczuciu 4 wielkich obiektów Schronienia, błogosławieństwu 4 Władców Którzy Odeszli w Wielką Błogość,
BYN NJI TE SZIN NJI KJI JING KJI NAM PAR DAK PEJ DEN PA DANG
NING PO CIAG GJA TING NGE DZIN GJI NY TOB DANG
prawdzie absolutnej czystości przestrzeni, takości Natury wszystkich zjawisk sile i mocy Mantry, Ciała Bóstwa, Samadhi Umysłu,
SIEN PO DAG GI LHAG SAM NAM PAR DAG PEJ THU TOB KJI
praktykującego Bon – Szenpo – sile mojego, całkowicie czystego życzenia,
MYN PA THAM CIE DE SZIN DU DRUB PAR GJUR CIG
niech powyższe ofiarowania i wszystkie życzenia spełnią się!

A KAR A ME DU TRI SU NAG PO SZI SZI MAL MAL SO HA

To ofiarowanie Sur wykonywane stale dla licznych zmarłych w dolinie [połączone] z wypowiadaniem imion, kierując się mądrością i pełen współczucia, spisał lama o imieniu Ciang Lung Drungmu (Kjungtul Rinpocze) podczas nowiu 11 dnia, pierwszego miesiąca roku Drewnianego Psa.

Kiedy skończysz tę recytację, wypowiedz modlitwę pełną pochwały:

A KAR SEM NJI NAM PAR DAK / A ME JE SIE Y DU SAL
DU TRI SU JI NGEN SONG DZIONG / NAG PO LE KJI DIG DRIB DAK SZI SZI KOR ŁI DUG NGAL SZI / MAL MAL DE ŁI SEM DANG DEN SO HA LOK TOK RU TRA DZIOM / DUG NGAL SZI DZIE NING PO DI KOR ŁI NGEN SONG DONG TRUK NE / DRO NAM BYN NJI JING SU SANG GJE SIOK

A KAR – czysty stan umysłu,
A ME – przejrzystość i promieniowanie mądrości,
DU TRI SU – oczyszcza cierpienie trzech niższych światów,
NAG PO – eliminuje niecnotliwe czyny i zaciemnienia,
SZI SZI – uśmierza cierpienie cyklicznego świata,
MAL MAL – przynosi radość i szczęście,
SO HA – ujarzmia błędne poglądy i rozróżniające myśli.

To jest esencjonalna recytacja dla uśmierzenia cierpienia. Przez poruszenie głębin cierpienia tego cyklicznego świata Oby wszystkie czujące istoty zostały wyzwolone!

Category Modlitwy
Polityka prywatności           Śledź nas: