WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH ONLINE I WARUNKI REZYGNACJI

Kursy online organizowane przez Związek wyznaniowy Instytut Śardza Ling dostępne są dla wszystkich zainteresowanych i dotyczą szerokopojętego rozwoju duchowego realizowanego wg, nauk Bon , najstarszej szkoły buddyzmu tybetańskiego.

1.Organizatorem kursów online jest Zwiazek Wyznaniowy Instytut Śardza Ling z siedzibą w Pyszki 1 ,
76-010 Polanów . Nip 532-198-91-64 , Regon 141726443 .
2. Zgłoszenie udziału w kursie online
a).Warunkiem udziału w kursie online organizowanym przez Instytut Śardza Ling jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny online dostępny na stronie www.shardza org.
3. Zawiązanie Umowy
a.) Otrzymany przez Instytut Śardza Ling poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny online jest wiążącą umową pomiędzy Instytutem Śardza Ling, a Zamawiającym i jednocześnie stanowi możliwość dla Zamawiającego do deklaracji wpłaty darowizny na rzecz Instytutu Śardza Ling
4.Potwierdzenie uczestnictwa
a.) Najpóźniej na 3 dzień przed rozpoczęciem kursu Instytut Śardza Ling prześle drogą mailową Zamawiającemu potwierdzenie uczestnictwa, zawierające szczegóły organizacyjne kursu.
5.Wypowiedzenie umowy, odwołanie kursu online
a.) Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez Instytut Śardza Ling , jak i przez Zamawiającego.
b) Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej, która obejmuje drogę mailową na adres reg.ndrbon@gmail.com
c). Instytut Śardza Ling zastrzega sobie możliwość odwołania kursu (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu kursu (zmiana umowy)..
6. Rezygnacja z udziału w kursie
a). Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w kursie w dowolnym momencie od czasu otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, wysyłając wiadomość mailową na adres reg.ndrbon@gmail.com zatytułowaną „rezygnacja z kursu online”
b) Rezygnacja z uczestnictwa w kursie online po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa, nie obciąża Zamawiającegow jakikolwiek sposób kosztami finansowymi.

7.Reklamacje
a).Reklamacje przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy: sardzaling@gmail.com w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe osoby reklamującej, datę i temat kursu oraz powód reklamacji i uzasadnienie. Termin na ustosunkowanie się Organizatora do reklamacji wynosi 21 dni.

8.Darowizny – wpłaty

Przy okazji uczestnictwa w kursach online Instytut Śardza Ling zachęca uczestników do wspierania statutowej działalności Instytutu w formie darowizn.

a). Wpłaty – darowizny przekazywane przy okazji kursu online są dobrowolne ,
b). Określone kwoty podane w formularzu oraz w formie przycisku „darowizna” to kwoty sugerowane.
c). Istnieje możliwość wpłaty dowolnej kwoty – mniejszej lub większej (od kwoty sugerowanej) w ramach darowizny na cele statutowe Związku Wyznaniowego Instytut Śardza Ling . Darowiznę taką można przelać bezpośrednio na konto główne Instytutu Śardza Ling podane na stronie Instytutu. W tym przypadku osoba chętna do uczestnictwa w kursie online wysyła zgłoszenie rejestracyjne z pominięciem formularza rejestracyjnego na kurs – bezpośrednio na adres mailowy reg.ndrbon@gmail.com
d) . Jest możliwe uczestnictwo w kursie online bez jakiejkolwiek formy wpłaty- darowizny. W tym przypadku osoba chętna do uczestnictwa w kursie online wysyła takie zgłoszenie rejestracyjne z pominięciem formularza rejestracyjnego na kurs – bezpośrednio na adres mailowy reg.ndrbon@gmail.com

9.Wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w kursach
a). Kursy online prowadzone są na platformie Zoom.
b). Po stronie uczestnika kursu należy zapewnienie właściwego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do korzystania z platformy komunikacji Zoom w jej najnowszej aktualizacji.
10. Dodatkowe zastrzeżenia dotyczące uczestnictwa w kursach online
a). Instytut Śardza Ling informuje o zakazie dostarczania przez Zamawiającego podczas kursów online treści o charakterze bezprawnym.