Najbliższe wydarzenia
2 tygodnie

Po raz pierwszy poza Tybetem posąg Śardzy Rinpocze wkrótce w Polsce – list od Rinpocze

  • Opublikowano dnia: 18 lutego 2017
  • przez: Darek Sawczuk
  • w:

Podczas mojej wizyty w Katmandu, która miała miejsce w grudniu 2016, złożyłem zamówienie na posąg Śardzy Rinpocze do Centrum Odosobnieniowego Instytutu Śardza Ling w Żydowie.

W czasie, gdy odbywałem retrit, otrzymałem pierwszą wizualizację modelu posągu. Dostrzegłem potrzebę pewnych zmian i ulepszeń, jakie należało wprowadzić. 
Był to powód, dla którego po raz kolejny udałem się do Nepalu, aby zaaplikować zmiany i to co teraz widzicie jest kunsztownym przygotowaniem do wersji ostatecznej. 
Posąg wykonany jest z brązu. Docelowo Śardza będzie miał złotą twarz i przedstawiony będzie w formie Jogina siedzącego na tronie z lotosu.

Jest to moment historyczny, gdyż taki posąg po raz pierwszy powstaje poza Tybetem.* 
Uważam, że kiedy zostanie ukończony, a następnie konsekrowany, będzie to wielkie błogosławieństwo dla naszego Ośrodka Śardzy, dlatego gorąco chciałbym podziękować sponsorowi za umożliwienie tego projektu.

Wasz Nyima Rinpocze.

*W Tybecie, w miejscu, gdzie Śardza Rinpocze osiągnął tęczowe ciało, istnieje posążek wykonany ręcznie w drewnie, który prawdopodobnie po ukończeniu przemówił słowami wyglądam jak ja „Ku Ngadra Ma”.

English

In my first visit to Kathmandu Nepal, in December 2016 and I make Order of the statue for Sharza Retreat Center of the Institute .

I got first sample of the statue while I was in retreat , but I sow there need to be correct or improvement.
Therefore recently I make this second trip to Nepal for that reason and made changes and tow times and now the Finalize as you could see it looks very fine and glorious .

„This type of Bronze Statue with golden Face ” of Shardza Rinpoche ‚s in Yogic form is very first time in exile even possible in Tibet it self .
One in this form of Sharza Rinpoche is existing only in Shardza Retreat place in Tibet were Sharza Rinpoche attain rain bow Body, that is hand crafted in wooden metrical.
It is known that this is very resembling to Sharza Rinpoche, because when it is made that this statue spoken saying this is Like me ” Ku Ngadra Ma” .”

I am please to have that Sharza Rereat center have this Statue and thanks to sponsor and this will be great please to the area as well.

Yours Nima Rinpoche.