Praktykujący [chod] są tradycyjnie koczownikami, podróżującymi nieustannie z miejsca na miejsce z minimalnym dobytkiem, nie mając przy sobie nic więcej poza rytualnymi  Damaru, dzwonkiem-Shang – oraz trąbką z kości udowej- Kangling. Praktyka ta jest wykonywana głównie w samotnych i odludnych miejscach, takich jak jaskinie i szczyty górskie, a w szczególności na cmentarzach  w nocy, kiedy przerażająca energia tych miejsc służy wzmocnieniu doznań praktykującego, który siedząc samotnie w ciemności wzywa wszystkich, wobec których ma dług karmiczny, aby przyszli i otrzymali zapłatę w postaci ofiary z jego ciała. Wszystkie te Demony nie są krwiożerczymi upiorami czyhającymi na nas w ciemnych miejscach; one są w nas, sa to nasze obsesje i lęki, poczucie niepewności, przewlekłe choroby i  powszechne problemy, takie jak depresja, lęk i uzależnienia.  W tej praktyce zdajemy sobie sprawę, że tylko poprzez ich odcięcie możemy zrozumieć mądrość pustej natury i powrócić do źródła, podstawy, swojego wrodzonego, pierwotnego i naturalnego stanu. Po wykonaniu tej  praktyki  dedykujemy  zasługę  demonom, którzy stworzyli przeszkody, jak również wszystkim czującym istotom, z życzeniem, aby wszyscy osiągnęli oświecenie.

[Chod] practitioners are traditionally nomads, traveling constantly from place to place with minimal possessions, carrying nothing more than the ritual Damaru, the bell-Silnyen and the trumpet-Kangling. This practice is mainly performed in lonely or group at desolate places such as caves and mountain peaks, and especially in cemeteries at night, when the frightening energy of these places serves to enhance the experience of the practitioner who, sitting alone in the dark, calls upon all those to whom he owes a karmic debt to come and receive  in the form of an offering of his body. All these demons are not bloodthirsty wraiths lurking in dark places; they are within us, our obsessions and fears, insecurities, chronic illnesses, and common problems.   In this practice we realize that only by cutting them off can we understand the wisdom of the empty nature and return to the source, the foundation, our innate, original, natural state. After doing this practice, we dedicate merit to the demons who created the obstacles, as well as to all sentient beings, with the wish that all may attain enlightenment.